tabliczka z napisem Uroczystość nadania imienia Armii Krajowej

Uroczyste nadanie imienia Armii Krajowej

Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej Woli odbyło się w sobotę, 14 czerwca 2014 r.
Ta wyjątkowa uroczystość zbiegła się z dziesiątą rocznicą istnienia placówki.

Msza św. w Kościele św. Anny w Końskich

Uroczystość rozpoczęto o godz. 10.00 Mszą świętą w Kościele św. Anny w Końskich, w czasie której został poświęcony sztandar Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej Woli. Ta podniosła chwila zgromadziła wszystkich, którym szkoła w Stadnickiej Woli była i jest bliska. Mszy świętej przewodniczył ksiądz dziekan Andrzej Zapart. Towarzyszyli mu: ks. Paweł Wlazło, ks. Tomasz Janicki i ks. Łukasz Białas.

Przedstawiciele rodziców wnieśli sztandar w asyście liturgicznej oraz asyście pocztów sztandarowych i złożyli go przed ołtarzem głównym.

Prośbę o poświęcenie sztandaru skierowali przedstawiciele rodziców – Państwo Izabela i Andrzej Kosowie.

W liturgię słowa włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele oraz rodzice.

I czytanie - Dominik Kusztal
Psalm - Aleksandra Szymczyk
II czytanie - Dominik Kaczmarczyk

Modlitwa wiernych:

  1. Czesław Staciwa – dyrektor, Marian Wikiera – wicedyrektor
  2. Beata Nowak - nauczyciel Gimnazjum, Agnieszka Pakuła – nauczyciel SP
  3. Maciej Prawda - rodzic
  4. Wiktoria Kos - uczennica Gimnazjum

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. dziekan Andrzej Zapart, następnie sztandar został przekazany rodzicom. Podziękowanie za poświęcenie sztandaru oraz wspólną modlitwę wygłosili przedstawiciele uczniów - Łucja Dudka i Maja Rożnowska.

Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewniła schola parafialna oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod kierownictwem pana Andrzeja Kosa.

Oprawę liturgiczną przygotowały panie: Iwona Łyczek, Iwona Janiszewska, Izabela Prawda i ks. Łukasz Białas.

Złożenie kwiatów, zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej

Po uroczystej Mszy świętej społeczność szkolna, poczty sztandarowe i zaproszeni goście udali się pod Pomnik Partyzantów na koneckim cmentarzu. Przy dźwiękach werbli poczet sztandarowy naszej szkoły i przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili znicze oddając w ten sposób cześć poległym.

Następnie wszyscy, w asyście Miejskiej Orkiestry Dętej, udali się do szkoły. Poczty sztandarowe naszej placówki złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Katynia, który znajduje się na terenie szkolnym.

Rekonstrukcja historyczna

Na placu szkolnym, przed budynkiem szkoły, uczniowie naszego gimnazjum zaprezentowali zgromadzonym gościom rekonstrukcję historyczną. Jej tematem była akcja, jaką zorganizowali 17 kwietnia 1943 roku partyzanci pod dowództwem Waldemara Szwieca – „Robota”. Żołnierze zaatakowali gabinet Petera Schultze, który z ramienia SS odpowiadał w Końskich za ściąganie od miejscowej ludności kontyngentów i wsławił się szczególnym okrucieństwem.

Inscenizację przygotowali z uczniami: p. Izabela Szumilas, p. Tadeusz Brzeziński i p. Paweł Milcarek. Stroje i rekwizyty wypożyczyło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Batalion Tomaszów.

Uroczystość w szkole

Po obejrzeniu inscenizacji, wszyscy udali się na aulę szkolną. Wprowadzone zostały sztandary szkół, instytucji, sztandary ŚZŻAK Koło Końskie, Koło Kielce i Koło Radoszyce. Odśpiewano hymn państwowy. Dyrektor Szkoły, p. Czesław Staciwa, powitał przybyłych gości (lista gościdokument pdf).

Po powitaniu, wicedyrektor szkoły, p. Marian Wikiera, przedstawił uzasadnienie wyboru patrona naszej placówki. Następnie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, p. Ernest Kruk, zapoznał zebranych z Uchwałą Rady Gminy o nadaniu imienia szkole. Po odczytaniu uchwały, p. Justyna Dziuba, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, odczytała Akt Fundacji Sztandaru i przedstawiła jego fundatorów. Chwilę później nastąpiła ceremonia wbicia gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru przez przedstawicieli władz i fundatorów.

Ważnym elementem uroczystości było przekazanie sztandaru. Najpierw poczet sztandarowy rodziców (chorąży - p. Paweł Wcisło, asysta – p. Katarzyna Tusińska i p. Izabela Mazur) przekazał sztandar dyrektorowi szkoły, który podziękował za tak cenny dar i dokonał jego prezentacji. Szczegółowy opis sztandaru przedstawił wicedyrektor szkoły, p. Robert Bodzioch. Następnie dyrektor Czesław Staciwa przekazał sztandar uczniom reprezentowanym przez poczet w składzie: chorąży – Tomasz Karasiński, asysta – Ewa Skrzypczyńska i Milena Kupisińska.

Na nowo nadany sztandar ślubowali przedstawiciele Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (Maria Tusińska, Zuzanna Rurarz, Dominik Kusztal, Patrycja Dębowska, Weronika Gil i Aleksandra Podwolska), rodziców (p. Agnieszka Strychalska, Dorota Kupisińska), nauczycieli (Małgorzata Wiśniewska, Karolina Ludwikowska, Jan Kassyk). Ślubowanie prowadził dyrektor szkoły.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrał mjr Zbigniew Mielczarek. W imieniu zarządu wojewódzkieg ŚZŻAK w Kielcach wręczył Honorowe Złote Odznaki Korpusu AK „Jodła” burmistrzowi MiG Końskie Michałowi Cichockiemu, wiceburmistrzowi Krzysztofowi Jasińskiemu, radnemu Rady Miejskiej Piotrowi Słoce i Zespołowi Szkół w Stadnickiej Woli (na ręce dyrektora Czesława Staciwy).

Po części oficjalnej wyprowadzono poczty sztandarowe. Kolejnym punktem uroczystości była prelekcja prof. Jerzego Gapysa p.t. „Etos Armii Krajowej”. Po wysłuchaniu wykładu, uczniowie i absolwenci naszej szkoły, zaprezentowali program artystyczny p.t. „Pamiętajcie”. Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny i zespół wokalno-instrumentalny „Pasja” pod kierunkiem p. Anety Karbownik.

Po obejrzeniu spektaklu, głos zabrali zaproszeni goście: p. Krzysztof Lipiec – poseł na Sejm RP, p. Jerzy Łabętowicz – prezes poprzedniej kadencji Koneckiego Koła ŚZŻAK, p. Andrzej Lenart – wicestarosta powiatu koneckiego, p. Michał Cichocki – burmistrz MiG Końskie, p. Krzysztof Obratański – przewodniczący Rady Powiatu, p. Jan Lachowski – Radny MiG Końskie.

Po przemówieniach gości dyrektor podziękował wszystkim za obecność w tym ważnym dla szkoły dniu, poprosił o wpisy do księgi pamiątkowej i zaprosił na poczęstunek na stołówkę szkolną.

Scenariusz całej uroczystości przygotowały panie: Lilianna Saik, Justyna Maliborska i Justyna Soja-Sadowska.