Symboliczne przekazanie Sztandaru Armii Krajowej
Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Końskich
uczniom szkoły w Stadnickiej Woli

W dniach 31 sierpnia - 1 września 2013 r. w Końskich odbyły się uroczyste obchody „Koneckiego Września”, poświęcone mieszkańcom Ziemi Koneckiej poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej na wszystkich frontach w kraju i poza jego granicami. W tym roku, w naszym mieście, patriotyczne święto wszystkich „Robotowców” odbyło się po raz 29.

Główne uroczystości miały miejsce 31 sierpnia na cmentarzu koneckim pod Pomnikiem Partyzantów. Rozpoczęły się przemarszem wojsk, kombatantów, pocztów sztandarowych szkół i różnych organizacji społecznych, orkiestry dętej.

Był to szczególnie ważny dzień dla uczniów naszej szkoły. Podczas uroczystości, kapitan Jerzy Łabętowicz, symbolicznie przekazał sztandar Koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej panu Czesławowi Staciwie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli. Dyrektor przekazał zaś sztandar uczniom. Naszą placówkę godnie reprezentował w tym dniu szkolny poczet sztandarowy w składzie: Kamil Patyk, Aleksandra Turalska i Alicja Stepanek.

Uroczystość uświetnił występ szkolnego zespołu wokalno – instrumentalnego „Pasja” w składzie: Zuzanna Staciwa, Natalia Staciwa, Izabela Popiel, Sylwia Kucharska, jak również absolwenci Gimnazjum – Wojciech Koczaj, Magdalena Przedborska, Bartosz Popielski, Jakub Krzysztoporski, Michał Smerdzyński.

Z cmentarza, w uroczystej kolumnie, wszyscy przemaszerowali Aleją Dębów Katyńskich, gdzie 4 lata temu posadzono 19 drzew upamiętniających ofiary nieludzkiej zbrodni.

Akt symbolicznego przekazania sztandaru Armii Krajowej, stał się impulsem dla społeczności naszej szkoły do podjęcia działań zmierzających do nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Armii Krajowej.