prace uczniów na temat Armii Krajowej

Uzasadnienie wyboru Patroa Szkoły

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Przy wyborze należy się kierować rangą szkoły i rolą, jaką odgrywa w środowisku.

W roku 2013, Rada Pedagogiczna wspierana przez Radę Rodziców i społeczność uczniowską, podjęła starania na rzecz przygotowań do nadania szkole imienia Armii Krajowej.
W uzasadnieniu wniosku do Rady Miejskiej w Końskich, która w marcu br. podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie, napisaliśmy:

„Nadanie szkole imienia ma znaczenie szczególne i cieszy nas fakt, iż wybór patrona dotyczy Armii Krajowej, której etos przetrwał zawieruchę czasów i jest wyznacznikiem współczesnych pokoleń. I co godne podkreślenia, tak ściśle się wiąże z Ziemią Konecką, z tradycją kultywowaną nie tylko na obszarze naszej małej Ojczyzny. Nie widać zatem przypadku i braku uzasadnienia przy wyborze przez społeczność szkolną patrona, który w środowisku obdarzony jest stosownym szacunkiem.

Już od początku istnienia naszej placówki krzewiliśmy tradycje patriotyczne ze szczególnym uwzględnieniem dokonań bohaterów okresu II wojny światowej.

W pierwszym roku funkcjonowania powstała Wystawa Katyńska prezentująca postaci ofiar Katynia z naszego regionu. Przy okazji jej otwarcia odbyły się spotkania z przedstawicielami rodzin katyńskich i żołnierzami Armii Krajowej.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali udział w szeregu konkursów, wycieczek, uroczystości związanych z historią czynu niepodległościowego.

W czerwcu 2007 r. szkoła była inicjatorem uroczystych obchodów 65 rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

Każdego roku, przy okazji uroczystości patriotycznych, goszczą w naszej szkole przedstawiciele Koneckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przy tej okazji organizowane są spotkania kombatantów z młodzieżą.

W kwietniu 2010 roku, przed budynkiem szkoły, odsłonięto pamiątkowy obelisk i posadzono Katyńskie Dęby upamiętniające ofiary nieludzkiej ziemi. Niedługo potem nauczyciele wraz z uczniami zainicjowali opracowanie stosownej publikacji podsumowującej działania społeczności szkolnej – „Ocalić od zapomnienia… w hołdzie bohaterom Ziemi Koneckiej - szkolne reportaże”.

Wszystkie te działania zaowocowały symbolicznym przekazaniem sztandaru Armii Krajowej przez ŚZŻAK Koło w Końskich pod opiekę społeczności szkolnej podczas uroczystych obchodów Koneckiego Września 2013. W związku z tym, zrodziła się idea nadania szkole im. Armii Krajowej w 10-tą rocznicę istnienia placówki”.

Wybór Armii Krajowej jako patrona szkoły stał się ogromnym wyzwaniem i priorytetem w pracy dydaktyczno-wychowawczej naszej placówki. Powołany zespół nauczycieli opracował harmonogram działań związanych z nadaniem szkole imienia. Znalazły się w nim zadania z zakresu wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Przygotowując się do tego ważnego wydarzenia, a jednocześnie pielęgnując pamięć o bohaterach Armii Krajowej, Zespół Szkół w Stadnickiej Woli przygotowywał wiele uroczystości i przedsięwzięć pod przewodnim hasłem „Bohaterowie Ziemi Koneckiej”. Wszystko po to, by ocalić od zapomnienia, to co chlubne i godne z dziejów naszej małej Ojczyzny.

W roku szkolnym 2013/2014 (roku przygotowań do uroczystości nadania imienia) nasi uczniowie brali udział w obchodach Koneckiego Września, rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, odwiedzili Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Obejrzeli filmy: „Kamienie na szaniec” i „Powstanie Warszawskie”. Udali się również do Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, do grobu majora Ponurego, wyruszyli na Wykus. Przy okazji szkolnych uroczystości spotykali się ze środowiskiem koneckich kombatantów. Uczestniczyli w prelekcji dr. Marka Jedynaka z IPN Kielce p.t.„Losy żołnierzy AK na Ziemi Koneckiej”.

Nie przypadkiem wybraliśmy datę uroczystości nadania szkole imienia. 14 czerwca to Święto Żołnierzy Armii Krajowej. To Wąchock, Wykus, przywołanie pamięci o „Ponurym” i jego podkomendnych.

Nadanie imienia Żołnierzy Armii Krajowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Stadnickiej Woli, jest próbą zachowania w pamięci czynów bohaterów, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Pragniemy, by to zaszczytne imię było pomocne w kształtowaniu i wychowaniu młodych ludzi. Chcemy, by absolwenci naszej szkoły znali historię i dorobek przodków, kulturę regionu.

Warto przypomnieć w tym miejscu słowa komendanta Józefa Piłsudskiego, który przemawiając do kompanii strzelców w sierpniu 1914 roku, powiedział: „Pójdziecie jako pierwsi walczyć o niepodległość naszej ojczyzny”. Teraz nasza szkoła, jako pierwsza na Ziemi Koneckiej, poniesie imię Armii Krajowej ku przyszłym pokoleniom i będzie zaszczepiać w młodzieży najcenniejsze ideały: prawdy, dobra, patriotyzmu, wiary, wytrwałości, męstwa, miłości, poszanowania godności ludzkiej, solidarności.