Kadra Pedagogiczna


Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Czesław Staciwa


Wicedyrektorzy Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 

Edyta Kowalska

Justyna Maliborska


Grupa I - "MOTYLKI"

wychowawca:

Elżbieta Dąbroś

Grupa II - "SÓWKI"

wychowawcy:

Małgorzata Wiśniewska

Agata Bugajska

Grupa III - "JEŻYKI"

wychowawca:

Monika Śliwak

Marlena Skroś

Grupa IV - "WIEWIÓRKI"

wychowawca:

Karolina Rogalska
Anita Adach

psycholog, prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
i zajęcia "Sensoryka dla smyka"


Małgorzata Ciszek, Izabela Lesiak, Anna Swat  

prowadzą zajęcia logopedyczne


Agnieszka Kalinowska, Agata Bugajska 

prowadzą zajęcia języka angielskiego


Iwona Łyczek

nauczycielka religii w grupie "Wiewiórki"

Marlena Skroś 

prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupie "Wiewiórki".